Administracija

Povraćaj status
# Naziv Koristi u RDI Export
40 Privatna svojina ne
109 Državna svojina - u toku je procedura upisa prava javne svojine opštine Topola da
111 Javna svojina opštine Topola da
112 Javna svojina Republike Srbije da
113 Javna svojina opštine Topola 1/2, Državna svojina 1/2 da
114 Javna svojina da
115 RDI BRISANJE Privatna svojina da
116 RDI BRISANJE Dupli nep da
117 Državna svojina da
118 Javna svojina opštine Lapovo da
119 Držalac da
120 Upisana javna svojina Opštine Topola da
121 Javna svojina RS da
122 Javna svojina opštine Topola, Državna svojina da
123 Opština Topola da
124 Upisana javna svoji Opštine Topola da