Administracija

Povraćaj status
# Naziv Koristi u RDI Export
40 Privatna svojina ne
109 Državna svojina - u toku je procedura upisa prava javne svojine opštine Topola da
111 Javna svojina opštine Topola da
112 Javna svojina Republike Srbije da
113 Javna svojina opštine Topola 1/2, Državna svojina 1/2 da
114 Javna svojina da
115 RDI BRISANJE Privatna svojina da
116 RDI BRISANJE Dupli nep da
117 Državna svojina da
118 Javna svojina opštine Lapovo da
119 Držalac da