Uslovi korišćenja

Korišćenjem sajta prihvatate Uslove korišćenja, kao i pravno obavezujući odnos između Vas kao korisnika Sajta i kao vlasnika navedenog internet portala. Ukoliko se ne slažete ili ne prihvatate u potpunosti dole navedene uslove, molimo Vas da ne koristite Sajt.

Sadržaj sajta

Sajt i njegov celokupan sadržaj (baze podataka, kartografski, tekstualni, grafički i meta podaci) vlasništvo su Opštine Topola ili njenih poslovnih partnera i mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe, osim u slučaju kada je naznačeno drugačije. Upotreba sadržaja koji nije u skladu sa Uslovima korišćenja, bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja, strogo je zabranjena i podleže krivičnoj odgovornosti u skladu sa važećim Zakonom o autorskom i srodnim pravima (Službeni glasnik RS broj 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016).

Upotreba sajta

Opština Topola dozvoljava korišćenje Sajta na sledeći način:

  • Korisniku nije dozvoljeno da na bilo koji način ili bilo kojim sredstvom reprodukuje, umnožava, distribuira i prilagođava sadržaj Sajta, kao ni da menja i vrši reverzni inženjering, odnosno prevodi Sajt bez pismenog ovlašćenja vlasnika sajta
  • Zabranjeno je neovlašćeno preuzimanje i objavljivanje bilo kog dela sadržaja Sajta, uključujući mape, u unikatnim ili serijskim publikacijama, kao ni u štampanoj ili digitalnoj formi u bilo koje svrhe. Prilikom korišćenja Sajta ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima
  • Zabranjeno je korišćenje Sajta u propagandne svrhe
  • Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad Sajtom ili pratećom opremom