Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
261 62 EKONOMSKA ŠKOLA "VALjEVO" 101898865 07096887 01996
262 63 DIREKTORAT ZA RADIJACIONU I NUKLEARNU SIGURNOST I BEZBEDNOST SRBIJE 106436412 17786920 80818
263 65 OSNOVNA ŠKOLA "RATKO PAVLOVIĆ-ĆIĆKO" 102334179 07107404 00911
264 66 UPRAVNI SUD 106399789 17772767 30210
265 67 MF-UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE 105883640 17862146 10526
266 68 OSNOVNA ŠKOLA "ACA SINADINOVIĆ" PREDAJANE 102134788 07137729 00699
267 69 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" STUBAL 100924913 07179006 01115
268 70 CENTAR ZA KULTURU, OBRAZOVANjE I INFORMISANjE "GRADAC" 101274347 07146078 07007
269 71 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" 101161154 08002096 01471
270 72 MUZIČKA ŠKOLA "DR VOJISLAV VUČKOVIĆ" 100898341 07182678 01616
271 73 OSNOVNA ŠKOLA "1300 KAPLARA" 101468398 17415450 00398
272 74 DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA PROKUPLjE 100414495 07204370 02160
273 75 PRIVREDNI APELACIONI SUD 106399797 17772775 30222
274 76 OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN RADONjIĆ" BANjA 100765857 07113404 00627
275 77 VIŠI SUD U PROKUPLjU 106400644 17773020 80451
276 78 OSNOVNA ŠKOLA "RATKO JOVANOVIĆ" KRUŠČICA 101486536 07110871 01017
277 79 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" LIPNIČKI ŠOR 101192077 07120397 00754
278 80 VRHOVNI KASACIONI SUD 106399801 17772783 30221
279 81 OSNOVNI SUD U ZRENjANINU 106400046 08864349 80466
280 82 OKRUŽNI ZATVOR U SMEDEREVU 103698950 17621360 00025