Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
281 83 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" LESKOVAC 100524136 07137524 00707
282 84 DOM ZA DECU I OMLADINU "STANKO PAUNOVIĆ" 100776771 07129343 00165
283 85 OSNOVNA ŠKOLA "ANTA BOGIĆEVIĆ" 101893610 07120435 00743
284 86 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "LjUBOVIJA" 102426784 07209177 00241
285 87 OSNOVNA ŠKOLA "LAZAR SAVATIĆ" 100200489 07021186 00501
286 88 VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U POŽAREVCU 100439330 07285019 02197
287 89 DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA ZAJEČAR 101329698 07147961 02166
288 90 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" VELIKI IZVOR 101757604 07147775 01132
289 91 GIMNAZIJA ZAJEČAR 101328437 07351356 01752
290 92 REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE 108539248 17855719 40010
291 93 PREDSEDNIK REPUBLIKE SRBIJE 100038847 07051344 10100
292 94 TEHNIČKA ŠKOLA LOZNICA 101190557 07120443 01903
293 95 ELEKTRO-SAOBRAĆAJNA TEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" KRALjEVO 101775518 07607202 01872
294 96 APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U KRAGUJEVCU 106399004 17773747 80574
295 97 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U KRAGUJEVCU 106398989 17773518 80520
296 98 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" 100565415 07314191 01159
297 99 "DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA PATRIJARH PAVLE-BEOGRAD" 101879558 07077718 02149
298 100 OSNOVNA ŠKOLA "UROŠ PREDIĆ" ORLOVAT 101763768 08116580 01485
299 101 KLINIKA ZA REHABILITACIJU "DR MIROSLAV ZOTOVIĆ" 100348265 07036159 02586
300 102 OSNOVNI SUD U BORU 106400896 17773089 80461